Υπηρεσίες

Άδειες Μελέτες Κατασκευές Προσθήκες Ανακαινίσεις 

αναλαμβάνουμε όλα τα έγραφα από τους αρμόδιους φορείς προς

ΔΗΜΟ, Α/Τ. ,  ΠΟΛΕΟΔΟΜΙΑ, Ι.Κ.Α.

Αποκαταστάσεις- Επισκευές- Μερεμέτια- Χρωματισμούς  

Στις όψεις ,φωταγωγούς και σε όλους στους  κοινόχρηστους χώρους

Πολυκατοικιών- Κτιρίων- Ξενοδοχείων-Κατοικιών

Συντηρήσεις πολυκατοικιών κτιρίων

Επισκευές προσόψεων πολυκατοικιών                                                     

Πιστοποιημένα συστήματα θερμοπρόσοψης [κέλυφος].                   

Μονώσεις στεγανοποιήσεις όλων των τύπων.

Αντικατάσταση μαρμάρων , στηρίξη και βίδωμα.

Απωθητικά συστήματα περιστεριών

Καθαρισμός κρυστάλλων όψεων κτιρίων.

Γενικές ανυψωτικές εργασίες.

Κλάδεμα κοπή δέντρων.

Υδραυλικές και Ηλεκτρολογικές εργασίες.

Γύψινες κατασκευές.

Μεταλλικές κατασκευές.

Αντικατάσταση, επισκευή, τοποθέτηση  καπνοδόχων.

Πολυετής γραπτή εγγύηση εργασιών σύμφωνα με το Άρθρο του Αστικού  Κώδικα και το Προεδρικό Διάταγμα.